суббота, 21 апреля 2012 г.

ibni Teymiyye: "Allahı yuxuda görə bilərik"digər başlıqlar altında vehhabilerin Tövhid haqqında sahib olduqları küfr əqidəni gördük amma bu hələdə davam edir.
Bizdə onlaırn küfrlərini cəmiyyətə açıqlamaqa davam edək. şəkildə gördüyünüz nəsibilərin "Şeyhul İslam" dedikləri ibni Teymiyye el Harrani ən nəsibinin təlif etdiyi "Mecmueul fetava" adlı kitabının 3-çü cildinin 155-ci səhifəsidir. işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var:

"Allahı yuxuda görənlər Onu dəyişik şəkillərdə görürlər. bu yuxunu görən kimsənin necə şəxs olmasına bağlıdır: əgər saleh insandırsa Allahı gözəl şəkildə görəcək. bu üzdəndir ki, Rəsulullah s.ə.s Allahı ən gözəl şəkildə görmüşdür"

ibni Teymiyyenin cavabından Allahın görülməsinə iman etdiyi çox gözəl bir şəkildə aydın olur. amma ibni Teymiyye maraqlı şeylər bəyan edir. Allahı görənlərin dəyişik şəkillərdə görəcəyini söyləyir və bunun imana görə dəyişdiyini də söyləyir. çox qəribə yəni iman artdıqca Allahın da inkişaf etdiyini söyləyir. indi də nəsibilərin son mövzü haqqında Şeyxlərinin nə dediklərini görək:

sual: İzzət Sahibi Rəbbini yuxuda gördüyünü iddia edən şəxs haqqında şəriət hökmü nədir? doğrudurmu ki, imam Əhməd b. Habnel uca Allahı 100 dəfədən çox yuxusunda görmüşdür?

Cavab: Həmd Allaha məxsusdur. Şeyhul-İslam ibn Teymiyye və digərləri insanın yuxuda Rəbbini görməsinin mümkün olduğunu söyləmişlər. ancaq onların gördüyü Allah Təalanın həqiqətdə olduğu kimi deyil. çünki Allah Təala heç bir şeyə bənzəmir. Allah Təala buyurur ki: "Ona bənzər heç bir şey yoxdur"

Abdulaziz b. Abdullah b. Bazz, "Məcmu Fetava və Makalat Mutanavvie li`l Şeyx ibn Bazz", 6/367

rəvayət edilir ki, imam Əhməd -Allah ona rəhmət etsin- yuxuda Rəbbini görmüşdür. bəzi alimlər bunun mümkün olduğunu demişdirlərdir və ən doğrusunu Allah bilir. Lakin mən qorxuram ki, sufi şeyxlər və digərləri üçün qapı açılırda onlar "keçən gecə Rəbbimi gördüm, söhbət etdik və birlikdə danışdıq" deməyə başlarlar. bundan sonra isə heç bir əsası olmayan əfsanələr və yalanlar ortaya çıxar. düşünürəm ki, başlanğıcdan bu qapını bağlı saxlasaq daha yaxşı olar

Abdulaziz b. Abdullah b. Bazz, "Liqaat əl-Bab el-Meftuh", 3/418

İnsanların Allahı görüb görməməsini nəsibi şeyxləri nəzarət edirlərmiş. onlar istəsə görə bilərsən, problem deyil, amma istəyərlərsə göyədə çıxsansa görə bilməzsən:)

Gördüyünüz kimi vəhabilər Allahı cism kimi görürlər.
Cəmiyyətdə dini cəhətdən savadı olmayan insanları aldadıb vəhabiliyə aparıb Allahı ateistlər kimi maddiyat kimi qəbul edən vəhabilərin məqsədləri yalnız islama ləkə gətirmək və islamı kökündən parçalamaqdır!

Allah hidayət eləsin inşAllah.

Ümiyyətlə vəhabilərə qarşı cəmiyyətdə fikriniz necədir?

Комментариев нет:

Отправить комментарий