четверг, 26 апреля 2012 г.

Necə hidayət oldum silsiləsindən Məşhur əfsanəvi alim Ticani Səmavi

buyurun izləyin və bəhrələnin

1)

2)   


3)  

4)  


DOKTOR MƏHƏMMƏD TİCANİ SƏMAVİ
O, Tunisdə dünyaya göz açmışdır. Uşaqlıq illərini doğma vətənində keçirdikdən sonra müxtəlif elm adamlarından, görkəmli alimlərdən faydalanmaq məqsədi ilə ərəb ölkələrinə səfər etdi. Misirdə "əl-Əzhər" universitetinin müəllim və tələbə kollektivi ona orada qalmasını və "əl-Əzhər" universitetində tədrislə məşğul olmasını təklif etdilər. Lakin o, bu təklifi qəbul etməyib İraqa doğru yollanaraq öz səfərini davam etdirir. Burada çox saylı şiə alimləri ilə diskussiyalar, fikir mübadilələri aparır və nəticədə şiə məzhəbini qəbul edir. O, hal-hazırda beynәlxaq arenada şiə məzhəbinin təbliğatçısı kimi tanınır və bu məzhəbin müdafiəsi üçün bir neçə kitab da yazmışdır.
O, "Necə hidayət oldum" kitabının bir hissəsində yazır: "Şiələr tutduqları yolda möhkəm, səbirli və haqqa tapınandırlar... Mən, bütün elm adamlarının şiə alimləri ilə diskussiyaya girməsini, mübahisəli məsələləri müzakirə etməsini zəruri hesab edirəm. Tam əminəm ki, bu diskussiyadan yalnız onların məzhəbini – Şiə məzhəbini qəbul edərək, könül gözləri açılaraq çıxacaqlar. Bəli, mən öz sabiq məzhəbimi əvəz edəcək məzhəbi tanıdım və məni bu məzhəbə hidayət edən Allaha sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki, onun hidayət və lütfü olmasaydı mən bu məzhəbə doğru hidayət olmazdım.
Həmd və səna məni "Naciyə" (nicat tapan) məzhəbə doğru hidayət edən Tanrıya məxsusdur. Bu, uzun müddət böyük məhrumiyyətlərə, əziyyətlərə qatlanaraq ardınca gəzdiyim məzhəbdir. Mənim hәzrәt Əlinin (ə) və Əhli-beytin (ə) vilayətinə tapınan insanların heç bir zaman qırılmayacaq ipdən yapışdıqlarına zərrə qədər də şübhəm yoxdur. Bu mövzuda çox saylı hədislər mövcuddur. Hansı ki, müsəlmanlar bu hədisləri yekdilliklə qəbul edirlər. Bundan başqa ağıl da təkbaşına haqq sorağında olanların bələdçisidir. Bəli, Allaha şükür olsun ki, haqqı tapdım. Möminlərin ağası hәzrәt Əliyə (ə) etiqad bəsləməkdə Allahın elçisi Məhəmmədə (s) iqtida etdim. Bundan başqa behişt cavanlarının iki ağası, bu ümmətin içində iki dəstə gül olan İmam Əbu Məhəmməd Həsən (ə) və İmam Əbu Əbdullah Hüseyn (ə), peyğəmbərliyin təcəssümü həzrət Mustafanın (s) ürək parası olan, imamlar anası, risalət qaynağı, Tanrının onun qəzəbi ilə qəzəbləndiyi, örnək qadın həzrət Fatiməni (ə) tanımaqda Peyğəmbərə (s) tapındım.
İmam Malikin yerinə, bütün imamların müəllimi, təlimatçısı olan İmam Cəfər Sadiqi (ə) və İmam Hüseynin (ə) nəslindən olan digər doqquz məsum imamı seçdim".
O, "Elm şəhərinin qapısı" hədisini qeyd etdikdən sonra yazır: "Nə üçün dini və dünyəvi məsələlərdə Əliyə (ə) təqlid etmirsiniz? Əgər onun Peyğəmbər (s) elminin qapısı olduğunu qəbul edirsinizsə, nə üçün Peyğəmbər (s) elminin qapısını birmənalı şəkildə qəbul etmir, Əbu Hənifəyə, Malikə, Şafeiyə, Əhməd ibn Hənbələ və İbn Teymiyyəyə təqlid edirsiniz? Hansı ki, sizin təqlid etdikləriniz heç bir zaman elmdə, əməldə, fəzilət və şərəfdə Əliyə (ə) çata bilməzlər.
Sözünün bu yerində üzünü Əhli-sünnə məzhəbi mənsublarına tutaraq deyir: “Ey mənim yaxınlarım! Sizi, müzakirə masası arxasına əyləşməyə, haqqı araşdırmağa, təəssübdən əl çəkməyə dəvət edirəm. Biz, Bəni-Üməyyə və Abbasilərin qurbanlarıyıq. Biz, qara tarixin qurbanlarıyıq. Biz, ata-babalarımızın bizim üçün miras qoyub getdiyi dar, qapalı düşüncə tərzinin qurbanlarıyıq. Onun Şiə məzhəbini müdafiə məqsədi ilə qələmə aldığı əsərlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
"Necə hidayət oldum", "Doğrularla birgə", "Bilənlərdən soruşun", "Şiələr əsl Peyğəmbər (s) yolunu gedənlərdirlər", “Allahdan qorxun!" və s.


Ticani Səmavinin *Necə hidayət oldum* kitabını  burdan yükləyə bilərsiz ->  http://najafov.narod.ru/Islam.html

Ticani səmavinin *Həqiqət olduğu kimi.* kitabının 1 və 2ci hissəsini burdan yükləyə bilərsiz:  http://www.haqqyolu.org/kitabxana/index.php?muellif=M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d+Ticani+S%C9%99mavi+%28Tunisi%29


понедельник, 23 апреля 2012 г.

Osman təməttü həccini qadağan edir! (Səhih əl-Buxari 2)

Sünni hədisləri » Osman » Osman Quran və sünnəyə qarşı


حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما، وهما بعسفان، في المتعة، فقال علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا

Əli və Osman Usfanda təməttü həcci barədə fikir ayrılığına düşdülər. Əli buyurdu: "Sən Peyğəmbərin (s) etdiyi bir əməli qadağan etmək istəyirsən." Əli bu qadağanı gördükdə, (Osmanın qadağasının əksinə) ümrə və həcci birlikdə yerinə yetirdi.

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, c.1, s.569, №1494; Dar ibn Kəsir, Beyrut, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: islamweb, 1/569
Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com
Onlayn mənbə 3: islamport, 2/567
Onlayn mənbə 4: islamport, 6/136, №1569
Onlayn mənbə 5: uqu.edu.sa

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.303, h.1563; Beytul-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1ÜNVAN 2
_________________________________________

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih,  Həcc kitabı, s.212, h.1569; Məktəbətur-Ruşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
_________________________________________

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih,  Həcc kitabı, s.381, h.1569; Dar İbn Kəsir, Dəməşq, Beyrut, 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Osman təməttü həccini qadağan edir! (Səhih əl-Buxari 1)

Sünni hədisləri » Osman » Osman Quran və sünnəyə qarşıحدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد

Bizə Muhəmməd b. Bəşşar rəvayət etdi: bizə Ğundər rəvayət etdi: bizə Şubə, əl-Həkəmdən, o da Əli b. Huseyndən, o da Mərvan b. əl-Həkəmdən rəvayət edərək dedi: Mən (həcc vaxtı) Osman və Əlinin gördüm.Osman təməttü həccini və həcc ilə ümrənin birlikdə yerinə yetirilməsini qadağan edirdi. Əli bunu gördükdə hər ikisini yerinə yetirməyə başladı: "Ləbbeykə bi-umrətin və haccətin" olsun ümrə və həcc müt'əsinə" və ardınca dedi: "Kiminsə sözünə görə Peyğəmbərin sünnəsini tərk etmərəm."

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, c.1, s.567, №1488; Dar ibn Kəsir, Beyrut, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: islamweb, 1/567
Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com
Onlayn mənbə 3: islamport, 2/567
Onlayn mənbə 4: islamport, 6/130, №1563
Onlayn mənbə 5: uqu.edu.sa

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.303, h.1563; Beytul-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1ÜNVAN 2
_________________________________________

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih,  Həcc kitabı, s.211, h.1563; Darur-Ruşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
_________________________________________

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih,  Həcc kitabı, s.380, h.1563; Dar İbn Kəsir, Dəməşq, Beyrut, 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


воскресенье, 22 апреля 2012 г.

Əlinin(a) şiələri Peyğəmbərimizin(s) dilindən

Bismilləh-ir-Rahmən-ir-Rahim! 
Bu gün cəmiyyətdə bəzi cahil kimsələr müsəlmanları aldatmağa çalışırlar ki, Guya ALlah rəsulu (s.a.s), Əli(ə) və digər məsum imamlar (ə) öz şiələri haqqında yaxşı fikirdə olmamış, nəuzubilləh, onların azğın yolda olduğunu iqrar etmişlər.Biz bu barədə muzakirə etmiş, onların atdıqları iftiraların yalanlığını isbat eləmişik.
Bu mövzuda isə, Allahın izni ilə Allah rəsulunun (s.a.s) Əli(ə) şiələri haqqında olan hədislərini qeyd edəcəyik.İnşaAllah ki, bu mövzunun faydaları çoxdur.Amma, iki muhim faydası daha çox nəzərə çarpır:
1.Allah rəsulunun (s.a.s) təriflədiyi Əli(ə) şiələrinin yolunu Əlinin(ə) və digər məsum rəhbərlərin pisləməsi məntiqə ziddir.Çünki, bu imamlar (ə) Allah rəsulunun(ə) ən gözəl tabe olan kimsələrdir.Mümkün deyil ki, bu Məsələdə Allah və rəsulu (s.a.s) ilə muxalifət etsinlər.
2.Bəziləri " ALlah rəsulunun (s.a.s) dövründə şiə yox idi" deyənlər inşaAllah bu mövzudan düzgün nəticə çıxararlar.
Birinci hədis :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
 Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. Bəyyinə surəsi,7-ci ayə.

Bu ayədəki " yaradılmışların ən yaxşıları" haqqında Allah rəsulu (s.a.s) buyurub :

يا علي هم أنت وشيعتك .

"Ey Əli, onlar sən və sənin şiələrindir"
Bu hədisi : 
Hakim Həsəkani "Şəvahidul-tənzil" əsərinin 2c- cüzünün 356-266 səhifələrində,1125 və 1148-ci səhifələrində;

Xavarəzmi Hənəfi öz "Mənaqib"-ində 62-187-ci səhifələrində;

İmam Əsakir "Tərcumətul-İmam Əli" -nin 2-ci cildinin 442-ci səhifəsində;

Suyuti "Durrul-Mənsur"-un 6cı cildinin 379-cu səhifəsində;

Təbəri öz "Təfsirul-Təbəri"-sinin 30-cu cildinin 146-cı səhifəsində;

İbn Covzi Hənəfi "Təzkirətul-Xavas"-ın 18-c səhifəsində;

Şovkani "Fəthul-Qədir"-in 5-ci cildinin, 477-ci səhifəsində;

Əllamə Alusi özünün "Ruhul-Məani"-sinin 5ci cildinin 477-ci səhifəsində və s.
 qeyd ediblər.

İkinci hədis : 
Allah rəsulu (s.a.s) Əli(ə) və şiələri haqqında buyurur : 

والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة .

"Canım əlində olana and olsun ki, həqiqətən bu və şiələri qiyamət günü nicat tapanlardır."

Mənbələr: 
1.İbn Əsakir."Tərcümətul-İmam Əli".2-ci cild,442-ci səhifə.
2.Xəvarizmi Hənəfi."Mənaqib".62-ci səhifə.
3.Hakim Həsəkəni,"Şəvahidut-tənzil",2-ci cild,362-ci səhifə( Beyrut çapı)
4.Kənci Şafii ."Kifəyətut-talib",245 ، 313 ، 314 səhifələr.(Heydəriyyə çapı)
5.Munavi Şafii."Əl-Həqaiq",83-cü səhifə,Hindistan çapı.
6.Siyuti,"Durrul-Mənsur",6-cı cild,379-cu səhifə.
7.İbn Covzi,"TƏzkiratul-Xavas",54-cü səhifə. və s. mənbələr.


Üçüncü hədis : Allah rəsulu(s.a.s) Əli(ə) və şiələri haqqında buyurur:

تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين . "Qiyamət günü gələndə sən və sənin şiələrin Allahdan razı,Allah da onlardan razı olar.Sənin düşmənin isə əzab içərisində olar və boynuna zəncir bağlanar"Mənbələr:
1.Zərəndi Hənəfi,"Nəzm Durarus-Səmteyn",92-ci səhifə.
2.Qunduzi Hənəfi,"Yənəbiul-Məvəddət",301-ci səhifə,(İstanbul çapı)
3.İbn Sabbəğ Maliki, "Fusul-Muhimmə",107-ci səhifə.
4.İbn Həcər Heysəmi,"Savaiqul-Muharriqa",159-ci səhifə,Misir çapı
5.Muttəqi Hindi,"Kənzul-Ummal" ,15-ci cild,137-ci səhifə, ( Heydəriyyə çapı,ikinci nəşr)
6.Heysəmi,"Məcməuz-zəvaid",9-cu cild,131-ci səhifə ( Bəyrut çapı)
7.Şəbələnci, "Nurul-Əbsar" ,101-ci səhifə ( Osmaniyyə çapı) .Dördüncü hədis : 
Allah rəsulu (s.a.s) Əli (ə) haqqında buyurur : 

أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا .

"Razı olmazsanmı ki, sən cənnətdə mənimlə olasan, Həsən və Huseyn və zurriyyətimiz arxamızda,zövcələrimiz zurriyyətimizin arxasında,şiələrimiz sağımızda və solumuzda olsun."
Mənbələr :
1.İbn Həcər Heysəmi, "Savaiqul-Muharriqa",159-cu səhifə,Misir çapı
2.Qunduzi Hənəfi "Yənəbiul-Məvəddə",301-ci səhifə,( İstanbul çapı) və s.

Beşinci Hədis :
Allah rəsulu (s.a.s) Əli (ə) və şiələri haqqında buyurur:

إن الله قد غفر لك ولذريتك وولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك .
"Həqiqətən Allah səni və sənin zurriyyətivi və övladıvı və əhlivi və şiələrivi və şiələrivi sevənləri bağışladı"
Mənbələr : 
1.İbn Həcər,"Savaiqul-muharriqa",96,139,140-cı səhifələr.( Misir çapı)
2.Qunduzi Hənəfi,"Yənəbiul-Məvəddə",2-ci cild,357,452-ci səhifələr və s.
 

Altıncı hədis : 
Allah rəsulu (s.a.s) Əli(ə) və şiələri haqqında buyurur :
أنت وشيعتك في الجنة
"Sən və şiələrin cənnətdəsiz"
Mənbələr: 
1.Xətib Bağdadi, "Tarixu Bəğdəd",12-ci cild, 289-cu səhifə ( Misir çapı)
2.Muttəqi Hİndi, "Muntəxabu Kənzul-Ummal bihamişil-musnəd",5-ci cild, 435-ci səhifə ( Misir çapı)
3.Bərəzənci, "əl-İşəətu fi İşratis-saə" ,41-ci səhifə ( Misir çapı)
4.Şəblənci, "Nurul-Əbsar",131-ci səhifə.
5.İbn Əsəkir, "Tarixu Dəməşq" - "Tərcumətul-İmam Əli",2-ci cild,344-cü səhifə.
 

Yeddinci hədis : 
Allah rəsulu (s.a.s) Əli(ə) və şiələri haqqında buyurur :
مثلي ومثل علي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن
والحسين ثمرها والشيعة ورقها ، فهل يخرج من الطيب إلا الطيب ؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أرادها فليأت الباب

"Mənim və Əlinin məsəli, ağacın məsəli kimidir.Mən o ağacın gövdəsiyəm,Əli Budağıdır,Həsən və Huseyn bəhrəsidir,şiələr isə yarpaqlarıdır.Yaxşıdan, yaxşıdan başqası əmələ gələrmi? Mən Elmin şəhəriyəm və Əli onun qapısıdır.Kim ( ora daxil olmaq ) istəsə, qapıdan girsin! "
Mənbələr : 1.İbn Əsəkir, "Tarixu DəməşQ"--- "Tərcumətul-İmam Əli",2-ci cild, 478-ci səhifə.(Bəyrut çapı)
2.İbn Həcər Əsqaləni,"Lisanul-Mizən",6-cı cild, 243-cü səhifə ( Heydərabad çapı)
3.Kənci , "Kifəyətul-talib", 98-ci səhifə
4.Zəhəbi, "Mizənul-itidəl",2-ci cild, 281-ci səhifə, ( Qahirə çapı) və s.
 

Allah bizi Allah rəsulunun (s.a.s) sunnətinə ən gözəl şəkildə tabe olanlardan, yəni, həqiqi Əli(ə) şiələrindən qərar versin!
Allah bizi hidayət eləsin! Nemət verdiyi kimsələrin yoluna! Qəzəbə düşar olmuşların və azmışların yoluna yox! Əhli-sünnə alimi Qunduzi özünün Yənəbiul-məvəddə əsərinin 1-ci cildinin, 376-cı səhifəsində buyurur : 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة (قل هو الله أحد) في القرآن من قرأها مرة فكأنها قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث فكأنما قرأ القرآن كله، وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الايمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلثي الايمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الايمان كله، والذي بعثني بالحق نبيا، لو أحبك أهل الأرض كما يحبك أهل السماء لما عذاب الله أحدا منهم بالنار.

" ... Rasulullah salləlahu aleyhi və alihi va səlləm buyurdu : Ya Əli! Sənin insanlar arasındakı misalın QUL HUVALLAHU ƏHƏD surəsinin Qurandakı misalı kimidir. Kim onu bir dəfə oxusa sanki Quranın üçdə birini oxuyub. Kim onu iki dəfə oxusa sankı Quranın üçdə ikisini oxuyub. Kim onu üç dəfə oxusa sanki, Quranın hamısını oxuyub. Eləcə də sən Ya Əli! 
Kİm səni qəlbən sevsə İmanın üçdə birinə sahib olar. Kim səni qəlbən və diliylə sevsə imanın üçdə ikisinə sahib olar. Kim səni qəlbi , dili və əli ( yəni, sənin şiələrindən olub sənə kömək edənlərdən olsa - TƏRC. ) ilə sevsə imanın hamısını özündə cəm edib. And olsun məni haqq olaraq peyğəmbər seçənə! Əgər yer əhli səni səma əhlinin sevdiyi kimi sevsəydilər onlardan heç biri cəhənnəmdə ALlahın əzabını dadmazdılar..."

Qeyd : 
Bu məzmunda hədislər şiə mənbələrində də gəlib.