суббота, 27 декабря 2014 г.

Ayətullah Məkarim Şirazinin çıxışları

Ayətullah Məkarim Şirazinin bizim dilə tərcümə olunmuş çıxışlarını Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz:


              ------> Ayətullah Məkarim Şirazinin çıxışları

         
   Həyatı haqqında qısa məlumat:


Cənab Ayətullah Məkarim Şirazi 1927-ci ildə Şiraz şəhərində dindar bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Bu ailə öz əxlaqi üstünlükləri ilə tanınmışdır. Cənab ustad ibtidai təhsilini Şirazda başa çatdırmışdır. Onun güclü yaddaşı və misilsiz istedadı şagirdlər arasında seçilməsinə səbəb olmuşdur. Cənab ustadın ailə üzvləri arasında ruhani olmasa da, İslam maarifinə eşqi onu bu iftixarlı sahəyə sövq etmişdir. Ustad təqribən 14 yaşında Şirazın Ağababaxan mədrəsəsində dini təhsilə başlamışdır. Qısa bir müddətdə sərf, nəhv, məntiq, məani, bəyan və bədii sahəsində zəruri biliklərə yiyələnmişdir. Daha sonra fiqh və üsulla məşğul olmuş, fövqəladə istedadı sayəsində 4 il müddətində müqəddimə, orta və ali səth dərslərini başa çatdırmışdır. Həmin illərdə Şiraz elmi hövzəsinin tələbələri də onun biliyindən faydalanmışlar. Ustad özü təhsil almaqla yanaşı bəzən bir gündə 8 sinifdə tədrislə məşğul olmuşdur. Cənab ustad 18 yaşında ikən Qum elmi hövzəsinə daxil olmuşdur. Həmin vaxt dövrün böyük ustadları Ayətullah-üzma Bürucerdi, başqa ayətullahların dərsindən 5 ilə yaxın bəhrələnmişdir. Cənab ustad böyük müəllimlərin düşüncələri ilə tanışlıq üçün hicri-qəməri 1369-cu ildə Nəcəf elmi hövzəsinə hicrət etmişdir. Orada Ayətullah Həkim, Xoyi, Seyid Əbdül Hadi Şirazi və başqa böyük ustadların dərslərində iştirak etmişdir. Ustad 24 yaşında ikən Nəcəfin iki böyük aliminin hüzurunda ictihad dərəcəsinə çatmışdır. Böyük ustad hicri-şəmsi 1330-cu ilin şəban ayında İrana qayıtmış, müqəddəs Qum şəhərində məskunlaşmışdır.Ayətullah-üzma Məkarim Şirazi İrana qayıtdıqdan sonra üsul və fiqh dərsləri, ali səth dərsləri ilə məşğul olmuşdur. Hövzə 55 ilə yaxındır ki, ustadın xaric dərslərindən bəhrələnir. O bir çox mühüm fiqh kitablarını tədris etmiş, onlarda düzəlişlər aparmışdır. Hazırda cənab ustadın xaric dərsi ən çox dinləyicisi olan dərslərdəndir. Bu dərslərdə 2 minə yaxın tələbə və alim iştirak edir. Cənab ustad gənclik dövründən başlayaraq müxtəlif sahələrlə bağlı, o cümlədən əqidə, İslam maarifi, vilayət, təfsir, fiqh və üsul mövzusunda kitablar yazmışdır. Cənab Ayətullah-üzma Məkarim Şirazi İslam dünyasının böyük qələm sahiblərindən sayılır. Uustad İslam inqilabında fəal iştirak etmişdir. Bu fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə həbsə alınmış, Çabhar, Mehabad, Hənarək şəhərlərinə sürgün edilmişdir. Ustad ilk xibrə məclisinin əsas qanununun hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. Zalım rejim hiss edirdi ki, Qum elmi hövzəsi ümumi bir nəşriyyəyə ehtiyaclıdır və bu nəşriyyə çoxsaylı fitnəkar nəşriyyələrin şübhələrini cavablandıra bilər. Cənab ustad bir sıra alimlərlə həmkarlıq edib “İslam məktəbi” adlı aylıq nəşriyyəni çap etməyə başladı. Bu nəşriyyənin yayılmasına Qum elmi hövzəsinin böyük ustadları yardım göstərirdi. “İslam məktəbi” nəşriyyəsi şiə dünyasında görünməmiş bir xidmət idi. Yayım baxımından bu nəşriyyə elmi və dini jurnallar arasında bütün İslam dünyasında birinci yerdə dayanırdı. Ayətullah-üzma Məkarim Şirazinin 132 cild kitabı nəşr olunmuşdur. Bu kitablardan bəziləri 30 dəfədən artıq təkrar çap edilmişdir. Kitablardan bir hissəsi dünyanın on dilinə tərcümə edilib, müxtəlif ölkələrdə yayılmışdır. 


пятница, 19 декабря 2014 г.

Sələfilik və cahiliyyət dövrünə qayıdış

İslam mütəfəkkirlərindən bir çoxu ifratçı vəhhabilərin (sələfilərin) etiqadi, əxlaqi və əməli baxımdan hərəkətlərini bir cəhətdən ərəblərin cahiliyyət dövrünə qayıdış kimi qiymətləndirirlər. Çünki bu ifratçılar o dövrün bir çox xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Bu barədə olan alimlərin gətirdikləri dəlilləri oxucuların nəzərinə çatdırır və bu barədə insaflı mühakiməni əziz oxucuların öz öhdəsinə buraxırıq.

Yükləmə linkləri:среда, 27 августа 2014 г.

Emin Hacızadə - Təhrif mövzusu (8 dərs)

 Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz:

         -------> Təhrif mövzusu - Emin Hacızadə (8 dərs)


İmam Hüseynə (ə) əza saxlamaq bidətdirmi?

Tarix boyu  daim sələfilər (yəni, vəhhabilər) tərəfindən İmam Hüseynin (ə) qiyamının və o Həzrətə (ə) əza saxlamağın əleyhinə şübhələr ortaya atılmışdır. Onlardan biri də azadlıqsevərlərin sərvəri olan İmam Hüseynə (ə) əza saxlamağın bidət hesab olunmasıdır.
Sələfilərin İmam Hüseynin (ə) əzadarlığı barəsində ortaya atdıqları ən əsas şübhələrə aşağıdakı bölmələrdə cavab veriləcək.
1-ci hissə: Bidətin mənaları və onun əsasları
2-ci hissə: Quran və Peyğəmbərlərin (ə) nəzərində ağlamaq və göz yaşı tökməyin icazəli yerləri
3-cü hissə: Peyğəmbərin (s) davranışında ağlamaq və göz yaşı tökməyin yerləri
4-cü hissə: Peyğəmbər (s) sünnəsində İmam Hüseyn (ə) əzadarlığı
5-ci hissə: Məsumların (ə) davranışında İmam Hüseyn (ə) əzadarlığı
6-cı hissə: Əzadarlıq barəsində səhabələrin rəftarı
7-ci hissə: Əhli-sünnədə əzadarlıq

YÜKLƏMƏ LİNKLƏRİ:


вторник, 29 апреля 2014 г.

Seyid Əmmar Nəkşavani-nin çıxışları

 Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz:

      --------------> Seyid Əmmar Nəkşavani-nin çıxışları

      
 Özü haqqında qısa məlumat:


 Doktor Seyid Əmmar Nəkşavani  Müsəlman dünyasında ən güclü natiqlərindən biri kimi qiymətləndirilir. O, 1981-ci ildə anadan olub və Universitet Kolleci, eləcə də London İqtisadiyyat Məktəbinin bitirmişdir. Daha sonra o, İranda Şəhid Behişti Universitetinin İslam Tədqiqatları üzrə magistr ilə təltif edilmişdir.Doktor Nəkşavani Exeter Universitetində Namizədlik dissertasiyasını başa çatdırmışdır. O, Klassik İslam Tarixi universitetində mühazirələr oxumuş və sonra Dəməşq Suriyada İslam Müəllimlər Seminariyasında daha da geniş araşdırmalar aparmışdır. Hazırda o, Kembric Universitetinin İslam Araşdırmaları Mərkəzinin səyyar təqaüdçüsüdür.пятница, 7 марта 2014 г.

Ayətullah Vəhid Xorasaninin çıxışları

Ayətullah Vəhid Xorasaninin bizim dilə və Türk dilinə tərcümə olunmuş çıxışlarını Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz: Həyatı haqqında qısa məlumat:

Şeyx Vəhid Xorasani 1 dekabr 1921 (hicri-şəmsi 1300-cü) ildə Məşhəd şəhərində doğulmuşdur. Müqəddimə və ədəbiyyat dərslərini Ayətullah Nəhavəndidən, məntiq və fəlsəfə dərslərini isə Mirzə Əbül-Qasım İlahi və Mirzə Mehdi İsfahanidən almışdır. Daha sonra isə Ayətullah Mehdi İsfahani və Ayətullah Əştiyarinin xaric dərslərinə qatılmışdır. 27 yaşında ikən təhsilini davam etdirmək üçün Nəcəfi-əşrəfə yola düşmüşdür. Ayətullah Əbdül-Hadi Şirazi və Ayətullah Xoyinin dərslərinə qatıldı, o həzrətin seçilmiş tələbələrindən olmuşdur. İllərlə üsul və fiqh dərslərinin təlimi və tədrisi ilə məşğul olduqdan sonra, Nəcəfdə 12 il xaric dərsləri vermişdir. İrana qayıtdıqdan sonra Məşhəd şəhərində tədrislə məşğul olmuşdur. 1 il sonra Qum şəhərinə getmişdir. Hal-hazırda üsul və fiqh dərslərinin ali səviyyədə tədrisi ilə məşğuldur. Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani dövrümüzün əzəmətli fəqihlərindən biridir. İranda, İraqda, Azərbaycanda və bir çox qərb ölkələrində müqəllidləri vardır. Ustadın "Tovzihul-məsail" risaləsi dilimizə tərcümə olunmuşdur.


среда, 5 марта 2014 г.

Hacı Həsənein Rəcəbəlinin bizim dilə tərcümə olunmuş çıxışları

                    Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz:

                                     ------------> Hacı Rəcəbəlinin çıxışları


Özü haqqında qısa məlumat:

Rəcəbəli Həsənein

Əslən Tanzanialıdır. Amerikanın Michigan ştatında yaşayır. Qərbin İslam alimlərindən və aktiv mübəlliğlərindən biridir. Michiganda özünün rəhbərlik etdiyi “Wise” (Müdrik) adlı böyük təhsil mərkəzi və kampı var. Eyni zamanda dünyanın ən güclü universitetlərindən biri olan Columbia Un-nin Mikrobiologiya üzrə məzunudur. Mütərəqqi fikirli gözəl ictimai xadim və çox gözəl, təvazökar, daim insanların xidmətində olan bir insandı.среда, 12 февраля 2014 г.

Şeyx Zəkəriyədən sələfilərə(vəhhabilərə) rəddiyələr

            Playlist formasında hamısını bir yerdə burdan izləyə bilərsiz:

                      Şeyx Zəkəriyə - rəddiyələr (video formatında)


Şübhələrə cavab silsiləsindən: Kərbəla torpağının şəfası

Sələfi saytları və TV kanallarında tez-tez müşahidə edilir ki, İmam Hüseynin (ə) türbətinin hər dərdin şəfası olmasına şiələrin etiqad bəsləmələri şirk amili və gülüş obyekti kimi təqdim edilir. Allahın iznilə bu kitabçada sözügedən şübhələr cavablandırılmışdır.

Ömər bin əl-Xəttab və Ümmü Gülsümün nigahı (elmi araşdırma)

İslam tarixi mənbələrində, xüsusi ilə şiə dünyasında danışılanlara görə ikinci xəlifə Ömər bin əl-Xəttab ilə Əmir əl-möminin İmam Əli bin Əbi Talib (ə) arasında bir çox ixtilaflar yaşanıb. Deyilənlərə əsasən, onların ixtilafı Allah Rəsulunun (s) yeganə qızı və ciyər-parası xanım Fatimənin (ə) şəhadətindən sonra  düşmənçilik həddinə çatmışdır.
Başqa bir tərəfdən isə bəzi tarixçilərin yazdığı iddialara  görə, İmam Əli bin Əbi Talib (ə) öz qızı Ümmü Gülsümü Ömər bin əl-Xəttaba ərə verərək dostluqlarını yenidən bərpa etmişdir. Bu iki iddia hər iki məzhəbin gündəmini məşğul edərək, bir çox mübahisələrə yol açmışdır.
Elə bu səbəbdən biz də bir müsəlman olaraq iki məzhəb arasında yaranan ixtilafı aradan qaldırmaq və bu qaranlıq mövzunu aydınlatmaq naminə istər şiə, istərsə də əhli-sünnə mənbələri əsasında araşdırma aparmaq qərarına gəldik.

Mirzə Fərdi - İmam Məhdinin(ə) gəlişinə hazırıq?

                   Mirzə Fərdidən gözəl bir çıxış - Biz İmam Məhdinin(ə) gəlişinə hazırıq ?
                                            
                                                     (mütləq izləniləsi bir videodur)